Състояния и заболявания

Есенциална тромбоцитемия

Съдържание

Есенциалната тромбоцитемия е моноклонална автономна пролиферация на тромбоцитопоезата и се отнася към групата на миелопролиферативните заболявания. Това е рядко срещано заболяване, което се изявява след 50-тата година от живота.

Клинична картина

  • Тромбоемболични инциденти (най-честата причина за смъртта)
  • Хеморагична диатеза (поради наличието на функционално увредени тромбоцити)
  • Спленомегалия в напредналия стадий на болестта (в началото слезката е с нормална големина)
  • Други белези :
    • Хиперурикемия и повишаване на LDH (вследствие повишен клетъчен кръговрат)
    • Вследствие освобождаването на калий и кисела фосфатаза от тромбоцитите при съсирването на кръвта тези два показателя са повишени в серума, но не и в плазмата!

Не пропускайте

Коментари