Състояния и заболявания

Есенциална тромбоцитемия

Съдържание

Есенциалната тромбоцитемия е моноклонална автономна пролиферация на тромбоцитопоезата и се отнася към групата на миелопролиферативните заболявания. Това е рядко срещано заболяване, което се изявява след 50-тата година от живота.

Клинична картина

  • Тромбоемболични инциденти (най-честата причина за смъртта)
  • Хеморагична диатеза (поради наличието на функционално увредени тромбоцити)
  • Спленомегалия в напредналия стадий на болестта (в началото слезката е с нормална големина)
  • Други белези :
    • Хиперурикемия и повишаване на LDH (вследствие повишен клетъчен кръговрат)
    • Вследствие освобождаването на калий и кисела фосфатаза от тромбоцитите при съсирването на кръвта тези два показателя са повишени в серума, но не и в плазмата!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари