Изследвания и процедури

Лимфоцити

На английски език: Lymphocytes

Развитие на клетъчния и хуморалния имунитет

При птиците развитието на клетъчния и хуморалния имунитет протича паралелно (клетъчен – тимус, хуморален – Bursa Fabricii). При хората развитието протича сходно (Т лимфоцити – клетъчен имунитет, В-лимфоцити – хуморален имунитет). В лимфната тъкан на храносмилателния тракт у човека съществува еквивалент на фабрициевата бурса.

Т-лимфоцитите играят важна роля:

  • В защитата срещу инфекции, особено причинени от гъбички, вируси, причинителите на проказа и туберкулоза
  • При противотуморния имунитет
  • При алергията от забавен тип
  • При трансплантационния имунитет (фенотипизирането на лимфоцитите и моноцитите става въз основа на повърхностните СD-Аг)
Клетъчна популация Повърхностни антигени
Т-клетки (естествени убийци) CD 2
Т-клетки CD 3
Т-хелпери CD 4
Т-супресори (цитотоксични клетки) CD 8
Моноцити CD 14
В-клетки CD 19+20
Вид клетки Референтни стойности (брой клетки/mcl)
Моноцити 170 – 350
В-клетки 70 – 210
Т-клетки (общо) 750 – 1350
Т-хелпери 500 – 900
Т-супресори 220 – 580
Съотношение Т-хелпери/Т-супресори > 2

В-лимфоцитите произвеждат имуноглобулини, които са Ат (IgD не е представен):

  • IgG: Молекулно тегло: 145 000. Съставя основния дял от Ат, неутрализира бактериалните токсини и вирусите, активира комплемента. Преминава през плацентата! В комплекс с бактериите осъществява адхезията към фагоцитите, късната реакция на имунния отговор. Съществуват 4 подкласа. Среща се като: Rhesus-изоаглутинини, топлинни авто-Ат. В норма: 800 – 1000 mg/dl. Време на полуживот: около 3 седмици.
  • IgA: Молекулно тегло: 160 000. Съдържа се във всички телесни секрети. Осигурява защита на лигавичните повьрхности. Не преминава през плацентата. В норма: 100 – 400 mg/dl. Време на полуживот: 6 дни.
  • IgM: Молекулно тегло: 970 000. Фиксира комплемента, подпомага аглутинацията, участва в ранната реакция на имунния отговор. Не преминава през плацентата. Среща се като: АВО-изоаглутинини, студови аглутинини, ревматоиден фактор, при болестта на Waldenstroem. Служи за доказване на пресни вирусни инфекции. В норма: 60 – 240 mg/dl. Време на полуживот: 5 дни.
  • lgE: Молекулно тегло: 190 000. Това са реагинни Ат, прикрепени към мастоцитите и базофилните гранулоцити. При контакт с антигени се стига до дегранулация на мастоцитите и освобождаване на биогенни амини (например хистамин), т.е. алергична реакция от I тип. Среща се при: уртикария, едем на Quincke, анафилаксия, алергична бронхиална астма, алергичен гастроентерит, паразитни заболявания.

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари