Състояния и заболявания

Заболявания на ендокарда

 • Неинфекциозен (абактериален) ендокардит:
  • Endocarditis verrucosa rheumatica - усложнение на острия ревматизъм, алергично стрептококово заболяване
  • Endocarditis verrucosa simplex: поява на тромботични отлагания върху митралната и аортна клапа в рамките на тежки хронични заболявания (например метастазиращи карциноми)
  • Endocarditis на Libman-Sacks: при системен лупус еритематодес
 • Инфекциозен (бактериален) ендокардит:
  • Остър
  • Подостър (Endocarditis lenta)
 • Ендокардна фиброза (рядко): подобно на констриктивния перикардит води до затруднено пълнене на камерите

Не пропускайте

Коментари