Състояния и заболявания

Заболявания на ендокарда

 • Неинфекциозен (абактериален) ендокардит:
  • Endocarditis verrucosa rheumatica - усложнение на острия ревматизъм, алергично стрептококово заболяване
  • Endocarditis verrucosa simplex: поява на тромботични отлагания върху митралната и аортна клапа в рамките на тежки хронични заболявания (например метастазиращи карциноми)
  • Endocarditis на Libman-Sacks: при системен лупус еритематодес
 • Инфекциозен (бактериален) ендокардит:
  • Остър
  • Подостър (Endocarditis lenta)
 • Ендокардна фиброза (рядко): подобно на констриктивния перикардит води до затруднено пълнене на камерите

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари