Състояния и заболявания

Йерсиниоза

На английски език: Yersiniosis

Съдържание

  1. Йерсиниоза
  2. Диагноза и лечение

Диагноза

Доказване на причинителя в изпражненията, както и двукратно повишаване на титъра на антителата срещу Y. enterocolitica 03 и 09, както и Y. pseudotuberculosis.

Важно!: Когато се открият антитела срещу Y enterocolitica 09 при отрицателна фекална находка, диференциално-диагностично трябва да бъде изключена бруцелоза, тъй като между нея и Y. enterocolitica 09 съществува кръстосана антигенност.

Лечение

Перорално лечение с течности и електролити. Да не се дават антибиотици, освен при рискови пациенти или в случаи на усложнено протичане - алтернативи: котримоксазол, тетрациклини, цефалоспорини от трето поколение.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари