Състояния и заболявания

Вродени сърдечни пороци с дясно-ляв шънт

Съдържание

Клинична картина

Водещ симптом е централната цианоза.

Клиничните последствия от хипоксемията включват:

  • Полиглобулия - повишен вискозитет на кръвта + склонност към тромбози
  • Понижена физическа дееспособност, забавено развитие
  • Синкопи
  • Барабанни пръсти, нокти като часовниково стъкло

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари