Състояния и заболявания

Стеатоза на черния дроб

Стеатозата представлява дифузно отлагане на мастни капки (триглицериди) в най-малко половината от хепатоцитите.

Когато са засегнати по-малко клетки, се говори за затлъстяване на черния дроб.

Етиология на стеатозата на черния дроб

 • Токсични вещества:
  • Алкохол
  • Медикаменти (например тетрациклини, кортикостероиди и други)
  • Рискови вещества (например хлорирани въглеводороди, фосфор и други)
 • Обусловени от начина на хранене причини:
  • Затлъстяване
  • Малнутриция и недоимъчно белтъчно хранене (Kwashiorkor)
  • Парентерално хранене
 • Ендокринни причини и обменни нарушения:
  • Захарен диабет
  • Хиперлипопротеинемия
  • Бременност
  • Ранен стадий на М. Wilson
 • Други редки причини:
  • Хронични възпалителни чревни заболявания

Не пропускайте

Коментари