Състояния и заболявания

Сомнамбулизъм

Синоними: ноктамбулизъм; ходене на сън
На английски език: somnambulism; sleepwalking; disambiguation

Обща характеристика

Сомнамбулизмът (ноктамбулизъм или ходене на сън) е разстройство на съня, при което болният извършва по време на сън или сънно състояние дейности, които са характерни за будното състояние. Сомнамбулизмът засяга всички възрасти, но е по характерен за детската възраст. Обикновено се изразява в ставане от леглото, некоординирани движения из стаята и лягане отново.По-рядко ходенето насън включва по-ши­рок диапазон от действия като облича­не, разместване на предмети, говорене и опит за излизане от дома. Някои автори определят говоренето насън, смях и плач в съня и красноречивото жестикулиране като проява на сомнамбулизъм.

При сомнамбулизъм човек почти винаги е под въздействие на някакъв сън. Сомнамбулът може да бъде както с отворени, така и със затворени очи, понякога може да чува и вижда какво се случва около него, както и да отговаря на отправени към него въпроси. Реално обаче той спи.

Сомнамбулните пристъпите се появяват обикновенно между 6 и 12 годишна възраст и най-често отминават спонтанно след няколко години, като рядко персистират и в зряла възраст. Съществува генетично предразположение към сомнамбулизъм. Момчетата по-често ходят на сън от момичетата.

Схващането, че ходенето по време на сомнамбулен пристъп е безопасно е абсолютно погрешно. Наранявания от спъване, падане от високо и други са чести и са сериозен риск за здравето на пациента. Сомнамбулните пристъпи могат да бъдат съчетани с enuresis nocturnа или pavor nocturnus.

Клинична картина

Характеризира се с последователно, сложно поведение през първата трета от нощния сън по време на 3 и 4 стадий НРЕМ, като често, но не винаги прогресира до ставане от леглото и разходка наоколо. Започва със сядане в леглото, последвано от привидно целенасочени действия – ставане, разхождане, обличане, отваряне на врати и прозорци, хранене, миене и др. Пациентите не осъзнават и нямат спомен за пристъпа, контактът е невъзможен. Епизодът се прекратява спонтанно, като е последван от дезориентация за няколко минути. Понякога пациентите се връщат в леглото или лягат на друго място и продължават съня си. Продължителността на епизода е от няколко минути до повече от половин час. Полисомнографски, непосредствено преди епизода, се регистрира изключително висока бавновълнова активност по време на 4 стадий НРЕМ. По време на епизода бавновълновата активност на места е смесена с алфа вълни. При здрави деца може да бъде провокиран сомнамбулен епизод, ако бъдат поставени на крака по време на 4 стадий НРЕМ.

Лечение

Ползват се препарати, потискащи дълбоките стадии на съня, например Rivotril (Clonazepam) в малки дози 0.5mg до 2mg вечер, преди сън. Някои автори препоръчват и хипноза.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари