Състояния и заболявания

Сомнамбулизъм

Синоними: ноктамбулизъм; ходене на сън
На английски език: somnambulism; sleepwalking; disambiguation

Обща характеристика

Сомнамбулизмът (ноктамбулизъм или ходене на сън) е разстройство на съня, при което болният извършва по време на сън или сънно състояние дейности, които са характерни за будното състояние. Сомнамбулизмът засяга всички възрасти, но е по характерен за детската възраст. Обикновено се изразява в ставане от леглото, некоординирани движения из стаята и лягане отново.По-рядко ходенето насън включва по-ши­рок диапазон от действия като облича­не, разместване на предмети, говорене и опит за излизане от дома. Някои автори определят говоренето насън, смях и плач в съня и красноречивото жестикулиране като проява на сомнамбулизъм.

При сомнамбулизъм човек почти винаги е под въздействие на някакъв сън. Сомнамбулът може да бъде както с отворени, така и със затворени очи, понякога може да чува и вижда какво се случва около него, както и да отговаря на отправени към него въпроси. Реално обаче той спи.

Сомнамбулните пристъпите се появяват обикновенно между 6 и 12 годишна възраст и най-често отминават спонтанно след няколко години, като рядко персистират и в зряла възраст. Съществува генетично предразположение към сомнамбулизъм. Момчетата по-често ходят на сън от момичетата.

Схващането, че ходенето по време на сомнамбулен пристъп е безопасно е абсолютно погрешно. Наранявания от спъване, падане от високо и други са чести и са сериозен риск за здравето на пациента. Сомнамбулните пристъпи могат да бъдат съчетани с enuresis nocturnа или pavor nocturnus.

Клинична картина

Характеризира се с последователно, сложно поведение през първата трета от нощния сън по време на 3 и 4 стадий НРЕМ, като често, но не винаги прогресира до ставане от леглото и разходка наоколо. Започва със сядане в леглото, последвано от привидно целенасочени действия – ставане, разхождане, обличане, отваряне на врати и прозорци, хранене, миене и др. Пациентите не осъзнават и нямат спомен за пристъпа, контактът е невъзможен. Епизодът се прекратява спонтанно, като е последван от дезориентация за няколко минути. Понякога пациентите се връщат в леглото или лягат на друго място и продължават съня си. Продължителността на епизода е от няколко минути до повече от половин час. Полисомнографски, непосредствено преди епизода, се регистрира изключително висока бавновълнова активност по време на 4 стадий НРЕМ. По време на епизода бавновълновата активност на места е смесена с алфа вълни. При здрави деца може да бъде провокиран сомнамбулен епизод, ако бъдат поставени на крака по време на 4 стадий НРЕМ.

Лечение

Ползват се препарати, потискащи дълбоките стадии на съня, например Rivotril (Clonazepam) в малки дози 0.5mg до 2mg вечер, преди сън. Някои автори препоръчват и хипноза.

Не пропускайте

Коментари