Състояния и заболявания

Синдром на преждевременно възбуждение на камерите

Съдържание

  1. Синдром на преждевременно възбуждение на камерите
  2. Клинична картина
  3. Диагноза
  4. Лечение

Преждевременното възбуждение на камерите се осъществява (обикновено) посредством провеждане на импулсите по пренатално оформени преки проводни пътища, които заобикалят AV-проводните пътища.

WPW-синдром (Wolff–Parkinson–White syndrome): кacae се за избързало по снопа на Kent възбуждение (пряк проводящ път между предсърдието и камерата)

  • Между лявото предсърдие и лявата камера → камерният комплекс е изменен като при десен бедрен блок (стерналнопозитивен А тип на WPW-синдрома)
  • Между дясното предсърдие и дясната камера → камерният комплекс е променен като при ляв бедрен блок (стерналнонегативен В тип на WPW-синдрома)

Допълнителният атриовентрикуларен проводен път обикновено е в състояние да провежда в двете посоки (антеградно и ретроградно). При положение, че той провежда само ретроградно (от камера към предсърдие), то тогава от повърхността на тялото се отвежда нормално ЕКГ и се говори за скрит допълнителен проводен път. ЕКГ: PQ-интервалът е под 0,12 сек. Налице е делта-вълна (разширяване на QRS-комплекса вследствие преждевременна електрическа систола с бавно покачване на R-зъбеца). WPW-синдромът може да се проявява постоянно или интермитентно. Когато в резултат на дишането или други условия делта-вълната периодически претърпява изменения, се говори за Concertina-ефект.

LGL-синдром (Lown-Ganong-Levine syndrome): налице е преждевременно възбуждение no снопа на James (пряк проводен път между предсърдието и снопа на Хис. ЕКГ: PQ-интервалът е гюд 0,12 сек., но липсва делта-вълна.

Преждевременно възбуждение по снопа на Mahaim: ЕКГ: нормален PQ-интервал, но е налице делта-вълна. Това е безобидна ЕКГ-находка без клинично значение.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари