Състояния и заболявания

Синдром на каротидния възел

Съдържание

  1. Синдром на каротидния възел
  2. Клинична картина, диагноза и лечение

Kacae се за свръхчувствителност на барорецепторите в зоната на каротидния възел, водещ до клинични оплаквания след неговото дразнене.

При по-възрастни болни се среща по-често (до 25%), 90% от пациентите са без оплаквания.

Съществуват два типа:

Кардиодепресивен тип (90% от случаите): дразненето на вагуса води до асистолия или брадикардия.

Вазодепресивен тип (10% от случаите): понижаване на артериалното кръвно налягане с над 50 mm Hg без значима брадикардия.

Етиология

Обикновено е атеросклеротична (у по-възрастни мъже).

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари