Състояния и заболявания

Синдром на каротидния възел

Съдържание

  1. Синдром на каротидния възел
  2. Клинична картина, диагноза и лечение

Kacae се за свръхчувствителност на барорецепторите в зоната на каротидния възел, водещ до клинични оплаквания след неговото дразнене.

При по-възрастни болни се среща по-често (до 25%), 90% от пациентите са без оплаквания.

Съществуват два типа:

Кардиодепресивен тип (90% от случаите): дразненето на вагуса води до асистолия или брадикардия.

Вазодепресивен тип (10% от случаите): понижаване на артериалното кръвно налягане с над 50 mm Hg без значима брадикардия.

Етиология

Обикновено е атеросклеротична (у по-възрастни мъже).

Не пропускайте

Коментари