Състояния и заболявания

Хроничен бронхит

На латински език: bronchitis chronica
На английски език: chronic bronchitis

Според определението на СЗО за хроничен бронхит може да се говори тогава, когато при даден пациент през две последователни години в продължение най-малко на 3 месеца на година е била налице кашлица с експекторация (продуктивна кашлица).

Епидемиология

Хроничният бронхит е най-разпространеното белодробно заболяване. Съотношението на мъжете към жените е 3:1.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари