Състояния и заболявания

Синдром на Бартер (Bartter)

На английски език: Bartter syndrome

Определение за Синдром на Бартер (Bartter)

Това е автозомно-рецесивно унаследявано бъбречно тубулно увреждане със загуба на калий и хронична хипокалиемия. (Да не се греши със синдрома на Schwarz-Bartter - синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон - вазопресин). Синдромът на Бартер (Bartter) се среща много рядко.

Клинична картина

Проявява се в кърмаческа възраст с:

  • Тежка хипокалиемия със слабост, кръвното налягане е в норма
  • Метаболитна алкалоза, хипохлоремия
  • Полиурия и ексикоза
  • Повишаване на ренина, алдостерона и простагландините

Доказва се с бъбречна биопсия: хиперплазия на юкстагломеруларния апарат.

Лечение

  • Индометацинът нормализира нивото на ренина и алдостерона
  • Заместително лечение с калий, алдостеронови антагонисти

Не пропускайте

Коментари