Състояния и заболявания

Синдром на Бартер (Bartter)

На английски език: Bartter syndrome

Определение за Синдром на Бартер (Bartter)

Това е автозомно-рецесивно унаследявано бъбречно тубулно увреждане със загуба на калий и хронична хипокалиемия. (Да не се греши със синдрома на Schwarz-Bartter - синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон - вазопресин). Синдромът на Бартер (Bartter) се среща много рядко.

Клинична картина

Проявява се в кърмаческа възраст с:

  • Тежка хипокалиемия със слабост, кръвното налягане е в норма
  • Метаболитна алкалоза, хипохлоремия
  • Полиурия и ексикоза
  • Повишаване на ренина, алдостерона и простагландините

Доказва се с бъбречна биопсия: хиперплазия на юкстагломеруларния апарат.

Лечение

  • Индометацинът нормализира нивото на ренина и алдостерона
  • Заместително лечение с калий, алдостеронови антагонисти

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари