Състояния и заболявания

Сифилис (Lues)

На английски език: Syphilis

Съдържание

Определение за сифилис

Сифилисът е циклично инфекциозно заболяване (3 стадия), което се предава директно, обикновено по полов път, но е възможно и вътрематочно заразяване на плода.

Всички случаи на заболели задължително биват оповестявани под определен шифър (без споменаване на имена), а пациентите, които не желаят да бъдат подложени на лечение, биват оповестявани поименно.

Причинител: Treponema pallidum, нежна спираловидна спирохета, която не може да бъде отглеждана за диагностични цели.

Инкубационен период: 8 - 21 дни

Клинична картина при сифилис

Вроден сифилис:

Заболяване, което засяга множество системи. Налице са изменения по кожата и костите, прояви от страна на вътрешните органи, рядко триадата на Хътчинсън (Hutchinson) (Хътчинсонови зъби с форма на бъчва, паренхиматозен кератит и глухота поради засягане на вътрешното ухо)

Придобит сифилис:

Първичен стадий (LI):

  • Инертни до големи колкото монета папули, зачервени, влажни, силно заразни, обикновено разположени по половите органи (рядко извън тях). "Твърд шанкър" (първична инфекция, в рамките на уголемените ингвинални лимфни възли, изчезва спонтанно около 5 седмици след инфектирането. Микроскопски на тъмно поле в нативен секрет евентуално могат да бъдат доказани подвижни трепонеми.

Вторичен стадий (L II):

  • Започва 2 - 3 месеца след инфектирането с много разнообразна симптоматика, предимно по кожата, обикновено с инфекциозен екзантем: Розеоли (макулозни), папуло-крустозни сифилиди, кондиломи на широка основа, косопад и други; Устна лигавица - plaques muqueuses, "angina specifica"; освен това - ирит, хепатит, евентуално генерализирана лимфаденомегалия и др. L II може да продължи 5 години при силно променяща се симптоматична картина или дори при липсата на всякаква симптоматика, в около 30% от случаите настъпва спонтанно оздравяване.

Третичен стадий (L III):

  • Настъпва 5 до 50 години след заразяването ; L III се характеризира с "наподобяваща гума" гной, склонност към некротизиращ разпад на засегнатата тъкан с последващо образуване на тъканен дефект. Всички тъкани могат да бъдат засегнати, често заболяването може да бъде сгрешено с тумор, ТБК и др. Кожа: Туберозни сифилиди; Език: гумозен глосит; Гуми се образуват в костите, мускулите, сърцето (ендокард), белите дробове, стомаха, червата, ректума, черния дроб, мозъка и др., характерен е сифилитичният мезаортит - аортна аневризма, аортна недостатъчност. Гръбначен мозък: табес дорзалис - демиелинизиране на задните стволове с пробождащи болки в корема и краката, атаксия, загуба на чувствителност и болкова рецепция (разязвявания по ходилото в резултат на натиск), феномен на Агрил-Робертсън (Agryll-Robertson) (стесняване на зениците и липса на зеничен рефлекс при светлина; запазена реакция на конвергенция). Главен мозък: менинго-васкуларен невросифилис с мозъчни инфаркти и др.; прогресивна парализа с психични и интелектуални изменения до настъпване на деменция.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари