Състояния и заболявания

Пролапс на митралната клапа

Синоними: Синдром на Barlow или на Klick
На латински език: Prolapsus valvulae mitralis
На английски език: Mitral valve prolapse (MVP)

Касае се за систолно издуване (балониране) на задното или на двете митрални платна към лявата камера без съществено клинично и хемодинамично значение. По-рядко се стига до развитие на митрална недостатъчност и клинични оплаквания. Това е най-честата форма на клапно засягане в зрялата възраст. Честота: 4 - 10%, жените са засегани по-често, налице е фамилност.

Етиология

  • Вродени аномалии при смущения в развитието на съединителната тъкан: 90% от пациентите със синдрома на Marfan (лептозомен тип, грацилно телосложение, абнормно дълги крайници, арахнодактилия, халтавост на ставите и други) имат пролапс на митралната клапа.
  • Придобит пролапс вследствие етиологично неизяснена миксоматозна дегенерация на митралните платна, дисфункция на папиларните мускули след инфаркт и други.

Не пропускайте

Коментари