Състояния и заболявания

Постхолецистектомен синдром

Понятието е подвеждащо и погрешно от хирургическа гледна точка, тъй като при точна диагноза и добре проведена операция оплакванията при холелитиаза впоследствие отзвучават. Когато пациентите имат оплаквания в горната част на корема след холецистектомия, то това може да се дължи на:

  • Пропусната стеноза на папилата, конкремент в холедоха, стриктури на жлъчните пътища. Важно!: поради това винаги трябва да се провежда интраоперативна холангиография)
  • Други коремни заболявания като причина за персистирането на оплакванията (поставяне на погрешни диагнози с неправилни показания за холецистектомия)
  • Постоперативно новопоявили се коремни заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари