Състояния и заболявания

Полицитемия вера (Polycythaemia vera)

Синоними: Polycythaemia vera rubra (PVR)
На английски език: Polycythemia vera, erythremia, primary polycythemia

Това е миелопролиферативно заболяване с автономна пролиферация на трите кръвни реда с превалиране на еритропоезата. Производството на еритропоетин е подтиснато. Рядко заболяване, честотната крива е с връх около 60-тата година от живота. Мъжете боледуват по-често от жените. Етиологията е неизвестна.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари