Състояния и заболявания

Персистиращ жълтъчен проток

На латински език: ductus omphaloentericus persistens

Аномалията се среща 1 на 15 000 раждания. Протокът не облитерира, а сформира патологична комуникация между илеума и предната коремна стена в очертанията на пъпа. Клинична картина След отпадане на пъпния остатък се оформя малиноподобно образувание с малък лумен, от който секретира слуз и оскъдно мекониум. Често се наблюдава типичното усложнение – евагинация на прилежащата чревна гънка. Ако евагинацията се разклони в две посоки, подобно рога, което са приводящия и отводящ участък на червото, тогава се развива картината на странгулационен илеус с инкарцерация. Диагноза и лечение Прави се фистулография с мек катетер през лумена на образуванието. Операцията се състои в ексцизия на фистулния ход и клиновидна резекция на прилежащото черво.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари