Състояния и заболявания

Персистиращ жълтъчен проток

На латински език: ductus omphaloentericus persistens

Аномалията се среща 1 на 15 000 раждания. Протокът не облитерира, а сформира патологична комуникация между илеума и предната коремна стена в очертанията на пъпа. Клинична картина След отпадане на пъпния остатък се оформя малиноподобно образувание с малък лумен, от който секретира слуз и оскъдно мекониум. Често се наблюдава типичното усложнение – евагинация на прилежащата чревна гънка. Ако евагинацията се разклони в две посоки, подобно рога, което са приводящия и отводящ участък на червото, тогава се развива картината на странгулационен илеус с инкарцерация. Диагноза и лечение Прави се фистулография с мек катетер през лумена на образуванието. Операцията се състои в ексцизия на фистулния ход и клиновидна резекция на прилежащото черво.

Не пропускайте

Коментари