Състояния и заболявания

Параритми

Синоними: двойни ритми

Поява на две или повече самостоятелни водачи на ритъма, които се проявяват или едновременно (парасистолия) или се редуват в своята функция на водач (с честотнозависима AV-дисоциация).

  • Честотно-зависима АV-дисоциация:
    • Без връзка между ритмите: проста АV-дисоциация - предсърдията и камерите временно функционират независимо едни от други, при което камерната честота се определя от хетеротопен център на автоматия, разположен в AV-възела или в камерите. ЕКГ: Р-вълните и QRS-комплексите показват сходна честота. но липса на връзка помежду си: Р-вълните пресичат QRS-комплекса. Причина: това е бързопреходно, често безобидно явление при вегетативна дистония, понякога при миокарден инфаркт или токсично дигиталисово действие
    • С връзка между ритмите: интерферираща дисоциация - както и при простата AV-дисоциация. Предсърдията и камерите функционират независимо едни от други, въпреки че честотата на AV-ритъма е по-висока от тази на синусовия възел (вследствие ретрограден блок, предпазващ синусовия възел). Причина: вегетативна лабилност, токсични въздействия (дигиталис, хинидин и др.), миокарден инфаркт и други сърдечни заболявания.
  • Парасистолия (рядко): камерните контракции се управляват от два центъра, независими един от друг. Освен синусовия ритъм се забелязва и един по-бавен камерен (който в резултат на предпазния блок не се подтиска от синусовия ритъм).

Диференциална диагноза: при AV-блок III степен предсърдията и камерите функционират напълно независимо едни от други.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари