Състояния и заболявания

Параритми

Синоними: двойни ритми

Поява на две или повече самостоятелни водачи на ритъма, които се проявяват или едновременно (парасистолия) или се редуват в своята функция на водач (с честотнозависима AV-дисоциация).

  • Честотно-зависима АV-дисоциация:
    • Без връзка между ритмите: проста АV-дисоциация - предсърдията и камерите временно функционират независимо едни от други, при което камерната честота се определя от хетеротопен център на автоматия, разположен в AV-възела или в камерите. ЕКГ: Р-вълните и QRS-комплексите показват сходна честота. но липса на връзка помежду си: Р-вълните пресичат QRS-комплекса. Причина: това е бързопреходно, често безобидно явление при вегетативна дистония, понякога при миокарден инфаркт или токсично дигиталисово действие
    • С връзка между ритмите: интерферираща дисоциация - както и при простата AV-дисоциация. Предсърдията и камерите функционират независимо едни от други, въпреки че честотата на AV-ритъма е по-висока от тази на синусовия възел (вследствие ретрограден блок, предпазващ синусовия възел). Причина: вегетативна лабилност, токсични въздействия (дигиталис, хинидин и др.), миокарден инфаркт и други сърдечни заболявания.
  • Парасистолия (рядко): камерните контракции се управляват от два центъра, независими един от друг. Освен синусовия ритъм се забелязва и един по-бавен камерен (който в резултат на предпазния блок не се подтиска от синусовия ритъм).

Диференциална диагноза: при AV-блок III степен предсърдията и камерите функционират напълно независимо едни от други.

Не пропускайте

Коментари