Състояния и заболявания

Остра бъбречна недостатъчност

Определение за остра бъбречна недостатъчност

Остро появяваща се, по правило обратима бъбречна недостатъчност с водещ симптом: преустановяване отделянето на урина с олиго-/анурия и покачване на остатъчно-азотните тела (урея, креатинин).

Олигурия: < 500 ml урина на ден

Анурия: < 200 ml урина на ден

15% от случаите на ОБН протичат нормо- или полиурично, при което единственият водещ симптом е натрупването на съдържащи амоняк вещества в серума. Без включването на хемодиализа ОБН обикновено протича в посока уремия и смърт.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари