Състояния и заболявания

Остра бъбречна недостатъчност

Определение за остра бъбречна недостатъчност

Остро появяваща се, по правило обратима бъбречна недостатъчност с водещ симптом: преустановяване отделянето на урина с олиго-/анурия и покачване на остатъчно-азотните тела (урея, креатинин).

Олигурия: < 500 ml урина на ден

Анурия: < 200 ml урина на ден

15% от случаите на ОБН протичат нормо- или полиурично, при което единственият водещ симптом е натрупването на съдържащи амоняк вещества в серума. Без включването на хемодиализа ОБН обикновено протича в посока уремия и смърт.

Не пропускайте

Коментари