Състояния и заболявания

Некротичен ентероколит (НЕК)

На латински език: enterocolitis necroticans
На английски език: necrotizing enterocolitis, necrotising enterocolitis (NEC)

Некротичният ентероколит е често срещана патология при недоносени деца, родени в депресивно състояние, с респираторен дистрес-синдром, неонатална инфекция и токсико-септични усложнения.

Счита се, че тези фактори водят до клетъчна хипоксия и увреждане на чревната мукозна бариера с последваща бактериална инвазия и некротични изменения в чревната стена.

Заболяването се проявява към първата седмица от раждането и минава през три етапа:

  1. Продромален стадий – субфебрилитет, повръщане, окултни кръвоизливи в изпражненията
  2. Разгънат стадий – ректохеморагия, балониране на корема, повръщане на застойно стомашно съдържимо, рентгенови данни за илеус с чревна пневматоза
  3. Напреднал стадий – септичен шок, повръщане на фекулентни материи, профузни гастроинтестинални кръвоизливи

Лечението във втори и трети стадий е оперативно.

Прогнозата е лоша.

Не пропускайте

Коментари