Състояния и заболявания

Некротичен ентероколит (НЕК)

На латински език: enterocolitis necroticans
На английски език: necrotizing enterocolitis, necrotising enterocolitis (NEC)

Некротичният ентероколит е често срещана патология при недоносени деца, родени в депресивно състояние, с респираторен дистрес-синдром, неонатална инфекция и токсико-септични усложнения.

Счита се, че тези фактори водят до клетъчна хипоксия и увреждане на чревната мукозна бариера с последваща бактериална инвазия и некротични изменения в чревната стена.

Заболяването се проявява към първата седмица от раждането и минава през три етапа:

  1. Продромален стадий – субфебрилитет, повръщане, окултни кръвоизливи в изпражненията
  2. Разгънат стадий – ректохеморагия, балониране на корема, повръщане на застойно стомашно съдържимо, рентгенови данни за илеус с чревна пневматоза
  3. Напреднал стадий – септичен шок, повръщане на фекулентни материи, профузни гастроинтестинални кръвоизливи

Лечението във втори и трети стадий е оперативно.

Прогнозата е лоша.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари