Състояния и заболявания

Нефрозен синдром

Опрeделение за нефрозен синдром

  • Високостепенна протеинурия (> 3 g/ден)
  • Хипопротеинемия
  • Хипоалбуминемични отоци (появяват се, когато серумният албумин спадне под 2,5 g/dl)
  • Хиперлипопротеинемия с повишаване на холестерола и триглицеридите

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари