Състояния и заболявания

Нефрозен синдром

Опрeделение за нефрозен синдром

  • Високостепенна протеинурия (> 3 g/ден)
  • Хипопротеинемия
  • Хипоалбуминемични отоци (появяват се, когато серумният албумин спадне под 2,5 g/dl)
  • Хиперлипопротеинемия с повишаване на холестерола и триглицеридите

Не пропускайте

Коментари