Състояния и заболявания

Множествена склероза

Синоними: мултиплена склероза, дисеминирана множествена склероза
На латински език: sclerosis multiplex
На английски език: multiple sclerosis

Определение за множествена склероза

Множествената склероза (МС) е хронично възпалително демиелинизиращо заболяване (ЦНС), засягащо централната нервна система. Засяга предимно индивиди в млада възраст и води до значителна инвалидизация.

Епидемиология

Болестността варира в широки граници 4 – 140/100 000, като е най-висока в средните и северните ширини. В България тя се движи около 40/100 000 души. Жените заболяват от МС по-често, съотношението жени:мъже е 2.2:1, а МС най-често се проявява между 20-ата и 50-ата година.

Етиология

Етиологията на Множествената склероза все още остава неизвестна. Предполага се въздействието на множество външни (екзогенни) фактори – най-вече вирусни инфекции и различни токсични нокси върху генетично предразположени индивиди.

Автор(и): д-р Ф. Алексиев, Клиника по неврология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, гр. София

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари