Състояния и заболявания

Множествена склероза

Синоними: мултиплена склероза, дисеминирана множествена склероза
На латински език: sclerosis multiplex
На английски език: multiple sclerosis

Определение за множествена склероза

Множествената склероза (МС) е хронично възпалително демиелинизиращо заболяване (ЦНС), засягащо централната нервна система. Засяга предимно индивиди в млада възраст и води до значителна инвалидизация.

Епидемиология

Болестността варира в широки граници 4 – 140/100 000, като е най-висока в средните и северните ширини. В България тя се движи около 40/100 000 души. Жените заболяват от МС по-често, съотношението жени:мъже е 2.2:1, а МС най-често се проявява между 20-ата и 50-ата година.

Етиология

Етиологията на Множествената склероза все още остава неизвестна. Предполага се въздействието на множество външни (екзогенни) фактори – най-вече вирусни инфекции и различни токсични нокси върху генетично предразположени индивиди.

Автор(и): д-р Ф. Алексиев, Клиника по неврология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, гр. София

Не пропускайте

Коментари