Състояния и заболявания

Криптоспоридоза

Причинители са криптоспоридите, които са протозои.

Относително рядка причина за остро заболяване, протичащо с диария, често срещана (5%) при слабост на клетъчния имунитет (например при СПИН).

Инфектиране: от заразени телета, овце, както и пренасяне от човек на човек.

Инкубационен период: 2 - 14 дни.

Клинична картина

Воднисти диарии, евентуално коремни оплаквания, лека температура.

Протичане:

  • При имунокомпетентни пациенти болестта се самоограничава за около 10 дни.
  • При имунна слабост протичането е по-тежко и по-продължително.

Усложнения

Водни и електролитни загуби, малабосорбционен синдром, засягане на жлъчните пътища с повишение на y-GT (гамаглутаминил трансфераза) и АР

Диагноза

Доказване на ооцисти в изпражненията.

Лечение

Заместване на електролитите (обемно заместване), липсва ефективна антибиотична терапия.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари