Състояния и заболявания

Криптоспоридоза

Причинители са криптоспоридите, които са протозои.

Относително рядка причина за остро заболяване, протичащо с диария, често срещана (5%) при слабост на клетъчния имунитет (например при СПИН).

Инфектиране: от заразени телета, овце, както и пренасяне от човек на човек.

Инкубационен период: 2 - 14 дни.

Клинична картина

Воднисти диарии, евентуално коремни оплаквания, лека температура.

Протичане:

  • При имунокомпетентни пациенти болестта се самоограничава за около 10 дни.
  • При имунна слабост протичането е по-тежко и по-продължително.

Усложнения

Водни и електролитни загуби, малабосорбционен синдром, засягане на жлъчните пътища с повишение на y-GT (гамаглутаминил трансфераза) и АР

Диагноза

Доказване на ооцисти в изпражненията.

Лечение

Заместване на електролитите (обемно заместване), липсва ефективна антибиотична терапия.

Не пропускайте

Коментари