Състояния и заболявания

Класификация на коагулопатиите

I. Недоимъчни коагупопатии

 • Вродени: Хемофилията и синдрома на Willebrand обхваща 95% от всички вродени коагулопатии.
 • Придобити: Мнозинството от факторите на кръвосъсирването и фибринолизата се синтезират в черния дроб, при което образуването на изброените по-долу  фактори  зависи от Vitamin K:
  • Факторите II, VII, IX и X (т. нар. протромбинов комплекс)
  • Протеините С и S
  • Vitamin К е мастноразтворим и се внася с храната (К1) или се образува от чревната флора (К2)

Причина за намаляване на витамин К-зависимите фактори на кръвосъсирването могат да бъдат:

 • Нарушена чернодробна синтеза: при новородени, при чернодробни увреждания
 • Дефицит на Vitamin K има при:
  • Малабсорбционен синдром
  • Нарушения в нормалната чревна флора вследствие антибиотична терапия
  • Механичен иктер с нарушена резрбция на мастите вследствие недостиг на жлъчка
 • Лечение или интоксикация с антагонисти на Vitamin K (кумаринови препарати).
  • При недоимък на Vitamin К черният дроб синтезира функционално непълноценни предшественици на кръвосъсирващите фактори, при които не се извършва гама-карбоксилирането на страничните глутамилови вериги.

II. Имунни коагулопатии

 • Образуване на изоантитела срещу F. VIII или IX вследствие субституция (хемофилия вследствие инхибиращи тела)
 • Автоантитела срещу коагулационните фактори при имунни заболявания (например Lupus erythematodes)

III. Консумативни коагулопатии

IV. Хиперфибринолиза

 • Локална хиперфибринолиза: при извършването на операции върху органи, които са богати на активатори: матка, бял дроб, простата.
 • Системна хиперфибринолиза:
  • Вследствие генетично обусловен дефицит на алфа2-антиплазмин
  • В резултат на фибринолитична терапия (стрептокиназа, урокиназа)
  • Реактивна хиперфибринолиза при дисеминирана интравазална коагулопатия (DIC-синдром)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари