Състояния и заболявания

Карцином на бъбрека

Синоними: Хипернефром, тумор на Гравиц
На английски език: Renal cancer, Kidney cancer, Hypernephroma, Adenocarcinoma of renal cells, Cancer - kidney

Честота

108/100 000; Съотношението на мъжете към жените възлиза на 2:1; среща се най-често след 50-тата година от живота. Понякога се среща фамилно (при транслокация между 3-та и 8-та хромозома)

Етиология

Неизвестна. Повишеното ниво на кадмия и тютюнопушенето представляват рискови фактори.

Не пропускайте

Коментари