Състояния и заболявания

Идиопатична кистична дилатация на ductus choledochus

Вродената киста на холедоха представлява етап от процеса на “инфантилната обструктивна холангиопатия”.

Патоанатомично се различават три вида:

  • Дилатиран ductus choledochus;
  • Киста на дуктуса, разположена странично и комуникираща с него;
  • Синдром на Caroli - кистозна дилатация на интрахепаталните жлъчни пътища;
N.B. Заболяването е рядко и се проявява предимно при момичета във възрастта между 3 и 12 години.

Клинична картина

Вродената киста на холедоха се проявява с периодичен иктер от механичен тип, палпиращо се туморовидно образование в дясното подребрие, фебрилитет и коликообразни болки.

Диференциална диагноза

  • жлъчнокаменна болест;
  • холецистит;
  • холангит;
  • тумори в порта хепатис;

Лечение

Лечението е оперативно, като метод на избор е кистектомията с последваща хепатико-йеюностомия тип Y-Roux. Може да бъде извършена и холедохо-дуоденоанастомозата.

Не пропускайте

Коментари