Състояния и заболявания

Идиопатична кистична дилатация на ductus choledochus

Вродената киста на холедоха представлява етап от процеса на “инфантилната обструктивна холангиопатия”.

Патоанатомично се различават три вида:

  • Дилатиран ductus choledochus;
  • Киста на дуктуса, разположена странично и комуникираща с него;
  • Синдром на Caroli - кистозна дилатация на интрахепаталните жлъчни пътища;
N.B. Заболяването е рядко и се проявява предимно при момичета във възрастта между 3 и 12 години.

Клинична картина

Вродената киста на холедоха се проявява с периодичен иктер от механичен тип, палпиращо се туморовидно образование в дясното подребрие, фебрилитет и коликообразни болки.

Диференциална диагноза

  • жлъчнокаменна болест;
  • холецистит;
  • холангит;
  • тумори в порта хепатис;

Лечение

Лечението е оперативно, като метод на избор е кистектомията с последваща хепатико-йеюностомия тип Y-Roux. Може да бъде извършена и холедохо-дуоденоанастомозата.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари