Състояния и заболявания

Цианоза

На английски език: cyanosis

Цианозата е синкаво оцветяване на кожата и лигавиците.

Истинска цианоза

  • Хемоглобинова цианоза: тя настъпва тогава, когато количеството на редуцирания Hb в кожните капиляри е > 5 g/dl. При полиглобулия цианоза се появява по-рано, отколкото при анемия: при тежка анемия със стойности на Hb около 5 g/dl цианозата не може да се прояви. При хронична цианоза хипоксемията довежда до полиглобулия и евентуално развитие на барабанни пръсти, както и на нокти като часовникови стъкла.
    • Централна цианоза: налице е понижено кислородно насищане на артериалната кръв. Белези: Кожата и езикът са цианотични (при периферна цианоза езикът не е цианотичен). Тест на Lewis: след масиране на ушната висулка (до появата на капилярен пулс) при централна цианоза тя остава лилаво оцветена (при периферна цианоза синьото оцветяване изчезва).
      • Пулмонална цианоза: дължи се на недостатъчно оксигениране на кръвта в белите дробове при белодробни заболявания. Белези: след вдишване на чист кислород в продължение на няколко минути пулмоналната цианоза намалява (за разлика от кардиалната при дясно-ляв шьнт).
      • Сърдечна цианоза: в основата на тази цианоза лежи смесването на венозна и артериализирана кръв при пороци с дясно-ляв шънт.
    • Периферна цианоза: дължи се на увеличено извличане на кислорода от кръвта в периферията вследствие:
      • Понижен минутен обем при сърдечна недостатъчност
      • Локални нарушения в кръвооросяването (например варикоза, венозна тромбоза)
      • Промени в кръвта (полиглобулия, криоглобулия, студовоаглутининов синдром)

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари