Състояния и заболявания

Белодробна секвестрация

Среща се до 5 % от всички белодробни аномалии. Представлява автономен, патологично променен и нефункциониращ белодробен участък със самостоятелно кръвообращение. Хранещият съд излиза директно от торакалната или абдоминалната аорта. Делят се на екстралобарни секвестрации (разположени в ляво паракардиално) и интралобарни (предимно в базалните сегменти). Клиничната симптоматика при тези аномалии се обуславя от картината на остри и хронично-рецидивиращи респираторни инфекции. Лечението е хирургично – сегментарна или лобарна резекция.

Не пропускайте

Коментари