Изследвания и процедури

Тромбиново време

На английски език: Thrombin time (TT)

Показания за изследване:

  • повишена фибринолиза, консумативна коагулопатия
  • контрол на фибринолитично лечение
  • контрол при лечение с директни антикоагуланти (само при определени условия)

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити

Принцип на изследването

Към цитратна плазма се добавят тромбин и Са++ йони. Измерва се времето до образуване на съсирек. Това време е удължено, когато тромбиновото действие е блокирано от активиран антитромбин III (плюс хепарин) или поради наличието на фибриноразградни продукти е потиснато превръщането на фибриновите мономери в стабилен фибрин. Само силно намалената концентрация на фибриногена оказва влияние върху продължителността на тромбиновото време.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари