Изследвания и процедури

Реакция на Панди (Pandy) - белтък в гръбначно-мозъчната течност

На английски език: Pandy reaction

Показания за изследването

  • основно изследване при всяка лумбална пункция

Биологичен материал

  • ликвор, получен чрез лумбална пункция, който е съхраняван не по-дълго от 6 дни в хладилник. При рязко повишен брой на клетките ликворът най-напред се центрофугира и надстоящата течност се изследва за съдържание на белтък. Много пресният (току-що взетият чрез пункция) ликвор трябва най-напред да се остави да се темперира на стайна температура.

Принцип на реакцията на Панди

Албуминът и глобулините се денатурират от наситен разтвор на фенол. В зависимост от концентрацията на съдържащите се в ликвора белтъци настъпва помътняване, флокулация или утаяване.

Референтна стойност

  • Референтна стойност: отрицателна находка
N.B. При реакцията на Панди е подбрана такава прагова концентрация, че при нормална концентрация на ликворни белтъци не се получава помътняване.

Интерпретация на резултатите

Положителна находка има при:

  • Възпалителни процеси в ЦНС
  • Инфекции
  • Процеси, заемащи пространство в главния или гръбначния мозък
  • Нарушения на кръвоснабдяването на ЦНС
  • Херния на nucleus pulposus

На вашето внимание

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари