Изследвания и процедури

Лутеинизиращ и фоликулостимулиращ хормон

Принцип на изследването

  • Определянето се осъществява чрез имуноензимен или радиоимунологичен тест.

Биологичен материал

  • серум или плазма, взета с хепарин;

Вземането на кръв става между 7 и 9 часа, като се изключват колебания в ритъма на секрецията в рамките на денонощието. Биологичният материал се съхранява в хладилник до извършване на изследването.

Референтни граници

Определянето на ЛХ не е стандартизиран метод и поради това винаги трябва да се прави справка в лабораторията, която ще осъществи изследването.

За ориентировъчни цели (съпоставяне на величината на колебанията) се предлагат следните данни:

  ЛХ ФСХ
Жени    
Фоликулна фаза 7 -  27 U/l 1,7 - 3,5 μmol/l
Периовулаторно време 41 - 160 U/l около 5,0 μmol/l
Лутеална фаза 8 - 19 U/l 1,7 - 3,5 μmol/l
Постменопауза 40 - 100 U/l около 16,0 μmol/l
Момичета преди пубертета 3 - 16 U/l -

Интерпретация на резултатите

  • Нормални или намалени базални стойности се установяват при здрави и при вторична овариална недостатъчност. Установяването на понижена концентрация е много несигурен критерий поради много широкия референтен обхват и "преливането" между нормални и намалени стойности.
  • Повишени стойности характеризират първична овариална недостатъчност.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари