Изследвания и процедури

Лизин-вазопресинов тест

Показание за провеждане на лизин-вазопресинов тест:

  • диференциране на вече установен хипокортицизъм

Лизин-8-вазопресинът действува подобно на кортикотропиносвобождаващия фактор върху предния дял на хипофизата, като го стимулира към повишено освобождаване на АКТХ.

N.B. Противопоказание за провеждане на лизин-вазопресинов тест: коронарна недостатъчност (лизин-8-вазопресинът притежава вазоконстриктивно действие).

Провеждане на теста

Поради многократното вземане на венозна кръв в малки интервали от време е оправдано въвеждането на съответен катетър (венокат).

  • 8 часа: първо вземане на кръв
  • 8.10 часа: начало на венозното въвеждане на 5 UI лизин-8-вазопресин в 50 ml разтвор на NaCl (154 mmol/l) в продължение на 60 минути
  • В 8,15; 8,25; 8,40; 8,55; 9,10; 9,40 часа: вземане на нови порции кръв

Интерпретация на резултатите

  • Нарастване на концентрацията на кортизола при нормален отговор на предния дял на хипофизата, когато:
    • целият регулаторен механизъм функционира нормално
    • има само увреждане на хипоталамуса (т.нар. третичен хипокортизолизъм)
  • липсва нарастване на концентрацията на кортизола при хипофизно обусловен хипокортизолизъм, както и при първична недостатъчност на кората на надбъбреците. Последната може да бъде диференцирана с помощта на АКТХ теста.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари