Изследвания и процедури

Хомогентизинова киселина

На английски език: Homogentisic acid

Показания за изследването

  • алкаптонурия;

Биологичен материал

  • спонтанно отделена урина;

Принцип за определяне на хомогентизиновата киселина

Провеждат се два анализа за повишаване на специфичността на изследването. Най-напред към урината се добавя натриева основа и тя грижливо се разклаща. След около 10 минути се появяват черно оцветени оксидационни продукти.

При втория анализ се използува способността на хомогентизиновата киселина и при стайна температура да редуцира двувалентните медни йони от разтвора на Бенедикт до едновалентни с образуването на червено оцветен Сu2О.

Интерпретация на резултатите

Приема се наличие на алкаптонурия, когато двете реакции за хомогентизинова киселина са положителни.

Не пропускайте

Коментари