Изследвания и процедури

Хомогентизинова киселина

На английски език: Homogentisic acid

Показания за изследването

  • алкаптонурия;

Биологичен материал

  • спонтанно отделена урина;

Принцип за определяне на хомогентизиновата киселина

Провеждат се два анализа за повишаване на специфичността на изследването. Най-напред към урината се добавя натриева основа и тя грижливо се разклаща. След около 10 минути се появяват черно оцветени оксидационни продукти.

При втория анализ се използува способността на хомогентизиновата киселина и при стайна температура да редуцира двувалентните медни йони от разтвора на Бенедикт до едновалентни с образуването на червено оцветен Сu2О.

Интерпретация на резултатите

Приема се наличие на алкаптонурия, когато двете реакции за хомогентизинова киселина са положителни.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари