Изследвания и процедури

Хепатоквик

На английски език: Hepato-Quick

Показания за изследване:

  • изследване на синтетичните възможности на черния дроб при болни с чернодробни увреждания;
  • контролиране на лечението с индиректни антикоагуланти;

Биологичен материал

  • цитратна плазма, бедна на тромбоцити; капилярна кръв;

Принцип на изследването

Към разредената цитратна плазма, съответно капилярна кръв, се прибавят Са++ йони и реактивът хепатоквик. Той съдържа тромбопластин (който отключва процеса на съсирване), фибриноген и фактор V, поради което при провеждане на изследването съсирването се извършва независимо от наличието (концентрацията) на тези два фактора в плазмата. Това представлява известно предимство през класическото изследване по Квик. При това изследване при продължително пренасяне на биологичния материал до лабораторията активността на лабилния фактор V намалява и поради това се отчитат фалшиво понижени стойности на тромбопластиново време. Освен това лечението с индиректните антикоагуланти - кумарини и индандиони, не причинява намаляване на концентрацията на фактор V, така че няма предимство използването на хепатоквик при проследяване на ефекта от това лечение. Поради разреждането на пробите за разлика от резултатите при изследване на тромбопластиновото време в случая и при стойности между 100 и 40 % се получават добре възпроизводими резултати.

Не пропускайте

Коментари