Изследвания и процедури

Кетонни вещества в урината (кетонурия)

Съдържание

  1. Кетонни вещества в урината (кетонурия)
  2. Референтни стойности и интерпретация на резултатите

Показания за изследване на кетонни вещества в урината

  • Захарен диабет
  • Коматозни състояния

Биологичен материал

  • урина от средната порция

Принцип на изследването

Ацетоацетатът и ацетонът реагират в алкална среда с натриевия нитропрусид. Получава се виолетово оцветен комплекс. Необходимите реактиви се предлагат и под форма на таблетки, които се навлажняват с 2 - 3 капки урина.

При недоимък на инсулин освен други нарушения на обмяната възниква и усилена липолиза. Увеличеното образуване на ацетилкоензим А не може да бъде постигнато в достатъчна степен чрез цитратния цикъл, а се измества към образуване на бетахидроксиметилглутарил коензим А, от който се получава свободен ацетоацетат. Последният се намира в определено съотношение спрямо бетахидроксибутирата. Ацетоацетатът и бетахидроксибутиратът преминават свободно в извънклетъчното пространство. В периферните тъкани те се оползотворяват като енергийни източници, филтрират се през гломерулите и се отделят в урината. Подлежат на обратна резорбция в проксималните тубули. При превишаването на бъбречния праг започва усилено отделяне на кетонни вещества в урината. Съотношението между ацетоацетата и хидроксибутирата зависи преди всичко от съотношението НАД.Н/НАД , както и от стойността на рН. У здрави количеството на бетахидроксибутирата е около два пъти по-голяма от това на ацетоацетата. При кетоацидозно нарушена обмяна това съотношение може да нарасне до 16:1. Ацетоацетатът се декарбоксилира спонтанно. Образува се ацетон, който не може да бъде използван от организма и се отделя през белите дробове и бъбреците.

На вашето внимание

Изследвания и процедури

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари