Състояния и заболявания

Пулмонална стеноза

Класификация на пулмоналната стеноза

  • Клапна: срастване на комисурите или наличие на бикуспидални клапи. Срещат се всички степени – от най-малкото стеснение до почти атретична клапа
  • Подклапна инфундибулна стеноза като компонент от тетралогията на Fallot
  • Надклапна и периферна пулмонална стеноза (рядко)

Честотата е 7% от всички вродени пороци на сърцето, като клапната стеноза е най-често срещаната.

Етиология

Обикновено са вродени (изолирани или в комбинация с други сърдечни пороци, например дефект на междупредсърдната преграда).

Рядко са придобити: при наркомани, които приемат наркотици i.v., след бактериален ендокардит, рядко при карциноиден синдром с фиброза на ендокарда на дясното сърце.

Патофизиология

Тя се характеризира с:

  • Тензионно обременяване с концентрична хипертрофия на дясната камера, особено на инфундибулума на пулмоналната артерия (вторична инфундибулна стеноза); при тежка стеноза настъпва десностранна сърдечна недостатъчност.
  • Намален минутен обем → понижена работоспособност, диспнея при натоварване, периферна цианоза.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари