Състояния и заболявания

Отравяне със салицилати

Съдържание

  1. Отравяне със салицилати
  2. Клинична картина и лечение

Остро отравяне със салицилати

Естерът на ацетилсалициловата киселина присъства в голям брой лекарствени средства, представители на групата салицилати. Салицилатите постъпват в организма предимно през храносмилателната система, през кожата (при новородени, кърмачета и малки деца в състава на различни мази) и парентерално (натриев салицилат).

Острите отравяния са случайни (при деца) или умишлени. В киселата среда на стомаха погълнатите салицилати се задържат по-продължително и причиняват ерозивно-деструктивни промени по стомашната лигавица. Основната им резорбция се осъществява в чревния тракт. При терапевтични дози 50 - 80% от салицилатите се свързват със серумните протеини, докато при постъпване на токсични дози капацитетът на това свързване се ограничава поради насищане на транспортните белтъци и свободна фракция салицилати прониква в мозъка, черния дроб, бъбреците и другите органи, метаболизирането им се извършва в черния дроб, а елиминирането - през бъбреците, като зависи от рН на урината.

Хронично отравяне със салицилати

При продължително приемане на салицилови препарати в големи терапевтични дози. Клинически водещ е гастроинтестиналният синдром с гадене, повръщане, парене и болки в епитастриума, съчетан с общотоксични прояви - шум в ушите, атаксия, главоболие, изпотяване. Възможен хеморагичен гастрит.

Същността на салициловата токсичност се свързва с блокиране функцията на важни ензимни системи и ограничаване окислителното фосфорилиране до разстройство на въглехидратната, белтъчна и мастна обмяна. Създават се условия за метаболитна ацидоза от кумулирането на самата салицилова киселина и неусвоените увеличени нива на малонова, сукцинова, лимонова и фумарова киселина, млечна и пирогроздена киселина.

Освен метаболизма в тъканите, салицилатите повлияват ЦНС, главно мозъчната кора, хипоталамуса и центъра на дишането в продълговатия мозък, предизвикват възбуждане на хипоталамичната област с профузно изпотяване (симпатикотония и адреналинемия), възбуждат центъра на дишането в продълговатия мозък с тахипнея и хипервентилация, увеличават проницаемостта на капилярните стени и снижават тромбоцитната агрегация с нарушение на тромбоцитната хемостаза.

  • Летална доза за отделните салицилови препарати - от 10 до 20 г.
  • Токсични концентрации в кръвта - от 50 mg % до 1500 mg % и над тези стойности.

Лабораторни изследвания

Хемоконцентрация поради наличната дехидратация, хипокалиемия и хипернатриемия, метаболитна ацидоза, дихателна алкалоза или дихателна ацидоза, токсична концентрация на салицилати в кръв и доказване на салицилати в промивни води и урина чрез химико-токсикологичен анализ.

Патоморфология

Хиперемия и ерозии по лигавицата на стомаха, оток на мозъка, застой и дистрофични промени в черен дроб, бъбреци, сърце.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари