Състояния и заболявания

Отравяне с невролептици с антипсихотично действие

Тази група невролептици с основно антипсихотично действие притежава анксиолитичен, антиеметичен и вегетолитичен ефект. В групата на антипсихотичните невролептици се причисляват:

 1. Фенотиазиновите невролептици (Chlorpromazin, Levomepromazin ,Thioridazin) - с пиперидинова странична верига, Droperidol (бутирофенонов невролептик), Haloperidol
 2. Производни на фенотиазина с пиперазинова странична верига (Fluperin, Torecan)
 3. Производни на бутирофеноните (Haloperidol Droperidol)
 4. Производни на дифтордифенилбутана (Orap, Imap)
 5. Производни на тиоксантените (Chlorprothixen Flupentixoln/rpyra)
 6. Други невролептици (Loxapin, Clozapine, Eglonil, Metoclopramid /Ceracal/)

Основни причини за остри отравяния най-често са невролептиците Chlorpromazin (Chlorazin, Largactil), Thioridazin (c пиперидинова странична верига). Основният механизъм на действие на антипсихотичните невролептици е свързан с блокиране допаминергичните системи в мезолимбичната област на ниво базални ганглии и хипоталамус.

Клинична картина

Основен церебротоксичен синдром с нарушение на съзнанието от токсична сънливост до кома, миоза, тахикардия, артериална хипотония, сухота на устните лигавици, понякога повишена температура. Тези от тях, които в молекулата си съдържат пиперазиново ядро (Тогекап, Fluperin , Маjeptil), оказват по-слаб ефект върху мозъчната кора и увреждат предимно екстрапира-мидната система с остра мускулна дистония и дискинезия. Острото отравяне с тях протича с екстрапирамиден синдром, изявен с: контрактура на очедвигателните мускули с отклонение на очните ябълки, на шийната мускулатура с тортиколис, мускулите на езика с отклоняването му настрани или навън от устната кухина, дисфагия, дизартрия, невъзможност да се преглътне слюнката, понякога мъчителни екстензорни движения на ръцете и краката. Подобна е клиничната картина и на представителите на бутирофеноните (Haloperidol). Екстрапирамидни явления се наблюдават и при терапевтична доза невролептици.

Лечение

Стомашна промивка с разтвор на медицински въглен, очистителни средства за чревния тракт, форсирана диуреза, за екстрапирамидните явления - Diazepam 10 - 20 mg., Vit.B6 i.v. 50 -150 mg, Atropinum sulfuricum 1 - 2 mg. субкутанно, Akineton 1 - 2 амп. i.m. или i.v.

Хронични отравяния

При продължително приемане на лечебни дози фенотиазинови препарати.

Основни синдроми

 • Неврологичен - паркинсоноподобен с масковидно лице, брадипсихия, дизартрия, тремор, дистония на отделни мускулни групи
 • Кожен синдром - фотосенсибилизация или токсо-алергични дерматози
 • Хепатотоксичен синдром с холостаза
 • Хематогенен синдром с левкопения, еозинофилия, гинекомастия при мъже.
 • Известен е малигнен невролептичен синдром с хипертермия, хемоконцентрация, нарушено по степен съзнание и високи стойности на креатининфосфокиназа, който синдром може да се наблюдава и като остро настъпил или на фона на хроничен прием на невролептик.

Лечение

Спиране на лекарствения препарат, детоксично-депурационно лечение с инфузионни разтвори, симптоматично лечение, органопротекция.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари