Състояния и заболявания

Отравяне с мед и съединенията и

Значение за токсикологията имат: меден сулфат, меден хидроокис и карбонат, меден оксихлорид (фунгицидите купрозол, купроцин), меден хлорид и други медни съединения, които намират приложение в пиротехниката и фотографията.

Токсично действие

Постъпват в организма през храносмилателната и дихателна система . Проявяват локален иритативен ефект върху лигавиците на стомашно-чревния тракт и дихателните пътища. Предизвикват хемолиза. Летална доза на меден сулфат 8 - 10 г. p.os.

Ингестионна форма

При прием през устата - гастро-интестинален синдром с повръщане на зеленикаво оцветено стомашно съдържимо, саливация, болки в корема, диария със слуз и кръв, остра хемолиза - с хемоглобинурия, хемолитичен иктер, остра бъбречна недостатъчност. Възможен хемолитичен шок.

Лабораторни изследвания

Анемия от хемолитичен тип с намалена резистентност на еритроцитите, увеличен индиректен серумен билирубин, увеличение на урея, креатинин, серумен калий, положителна бензидинова проба в урината.

Лечение

Стомашна промивка с калиев фероцианид (образува неразтворима сол с медта), продължава се с воден разтвор на медицински въглен, очистителни средства за чревния тракт. Хемодиализа , обменно кръвопреливане, форсирана диуреза. i.v. високи дози глюкокортикостероиди до 3-5 mg/ кг.т., високи дози вит.С до 1000 -2000 mg i.v. за потискане или преодоляване на острата хемолиза. Противошоково лечение, инфузионна реанимация. Антидотно лечение с Dimercaprol или Са Nа2 ЕДТА . При остра бъбречна недостатъчност диализни методи .

Инхалационна форма

При работа в наситена с меден прах среда (рудници, предприятия за преработка на медна руда и др.) поради образуването на пирогенно действащи белтъци в лигавицата на дихателните пътища - парене и сърбеж в очите, дразнеща суха кашлица, стягане в гърдите до болка, главоболие, сладникав вкус в устата, мускулни болки по крайниците. втрисане с температура до 40 С - медна треска . Обилно изпотяване след спадане на температурата.

Лечение

Симптоматично с антипиретици, аналгетици, при необходимост инфузионна и дихателна реанимация, антидотно лечение.

Хронични отравяния

При работещи продължително време с медни съединения в професионална среда симптоми от страна на кожата, лигавиците и косата - кожни участъци със зеленикаво-жълта или зеленикаво-червена оцветка, хронични катарални прояви от страна на очите, дихателните пътища. При дълготрайна употреба на медни некалайдисани съдове в домакинството възможни битови отравяния с хронично протичаща хемолитична анемия, хронични гастроентероколити.

Лечение

Преустановяване контакта с медни препарати, симптоматично лечение, външно глюкокортикостероидни унгвенти, отстраняване от домакинството на медни съдове.

Автор(и): Доц. Анета Хубенова, завеждащ клиниката по токсикология в институт "Пирогов"

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари