Състояния и заболявания

Камерно трептене и мъждене

Съдържание

  1. Камерно трептене и мъждене
  2. Етиология
  3. Клинична картина и лечение

Камерно трептене

ЕКГ: налице са високоамплитудни зигзагообразни криви с честота от 250 - 350/мин. Преходът от камерна тахикардия към камерно трептене/мъждене е плавен.

Камерно мъждене

Хипердинамична (хиперсистолна) форма на внезапна сърдечна смърт вследствие некоординирани, неефективни съкращения на камерния миокард и липса на ефективен минутен обем. ЕКГ: аритмични високочестотни вълни на мъждене (отначало груби, по-кьсно - по-фини) с честота над 300/мин.

Не пропускайте

Коментари