Състояния и заболявания

Камерно трептене и мъждене

Съдържание

  1. Камерно трептене и мъждене
  2. Етиология
  3. Клинична картина и лечение

Камерно трептене

ЕКГ: налице са високоамплитудни зигзагообразни криви с честота от 250 - 350/мин. Преходът от камерна тахикардия към камерно трептене/мъждене е плавен.

Камерно мъждене

Хипердинамична (хиперсистолна) форма на внезапна сърдечна смърт вследствие некоординирани, неефективни съкращения на камерния миокард и липса на ефективен минутен обем. ЕКГ: аритмични високочестотни вълни на мъждене (отначало груби, по-кьсно - по-фини) с честота над 300/мин.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари