Състояния и заболявания

Дивертикул на хранопровода

Фаринго-езофагеален (цервикален) дивертикул (на Ценкер) - в 70% от случаите

  • Честота: това е най-често срещаният дивертикул на хранопровода, засягащ предимно мъже в напреднала възраст. Локализация: касае се за голям псевдодивертикул, разположен в триъгълнмка на Kilian, в задната част на хранопровода, често от лявата страна

Дивертикул на бифуркацията (епибронхиален дивертикул) - 20%

  • Това е истински дивертикул на нивото на бифуркацията на трахеята, протичащ обикновено безсимптомно

Епифренален дивертикул - 10%

  • Това е псевдодивертикул, разположен непосредствено над диафрагмата, понякога в съчетание с хиатусна херния или ахалазия.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари