Състояния и заболявания

Дивертикул на хранопровода

Фаринго-езофагеален (цервикален) дивертикул (на Ценкер) - в 70% от случаите

  • Честота: това е най-често срещаният дивертикул на хранопровода, засягащ предимно мъже в напреднала възраст. Локализация: касае се за голям псевдодивертикул, разположен в триъгълнмка на Kilian, в задната част на хранопровода, често от лявата страна

Дивертикул на бифуркацията (епибронхиален дивертикул) - 20%

  • Това е истински дивертикул на нивото на бифуркацията на трахеята, протичащ обикновено безсимптомно

Епифренален дивертикул - 10%

  • Това е псевдодивертикул, разположен непосредствено над диафрагмата, понякога в съчетание с хиатусна херния или ахалазия.

Не пропускайте

Коментари