Изследвания и процедури

Желязо

На английски език: Iron (Serum Iron, Serum Fe)

Показания за изследване на желязото

  • недоимък на желязо
  • диференциране на желязонедоимъчните състояния
  • съмнение за хемохроматоза
N.B. He e показано изследването при остри възпалителни процеси, протичащи с трескави състояния. В тези случаи се установяват понижени стойности.

Организмът на жената съдържа около 0,7 mmol/kg желязо, a този на мъжа - около 0,9 mmol/kg. Преобладаващата част на телесното желязо е включено в хемоглобина (66 % при мъже, 62 % при жени). Вътреклетъчното желязо, свързано с феритин е около 19 %, желязото свързано с ензими - около 11 %, съдържащото се в миоглобина желязо е 4 - 5 % от общото количество. В кръвната плазма се съдържат едва 0,2 % от желязото в организма. To e тривалентно желязо, свързано с феритина. Около 20 μmol желязо се резорбират ежедневно в тънкото черво и приблизително същото количество се губи през червата, бъбреците и с олющени кожни епителни клетки. По време на менструация дневната загуба на желязо може да нарасне до 30 - 40 μmol. Ежедневната нужда от около 800 μmol за синтеза на хемоглобин не се задоволява чрез съответно висока резорбция, а чрез многократната, повторна употреба на желязото, освободено от хема на разградени еритроцити. Концентрацията на желязо в кръвната плазма е резултанта от няколко противоположно насочени процеса. Такива са:

  • ентералната резорбция на желязо (зависи от приема с храната, функционалното състояние на гастро-интестиналния тракт, съотношението на съставките на храната)
  • бързината на вграждане на желязо в клетките на организма (еритропоеза, ММС)
  • загуби на желязо в резултат на физиологични и патологични процеси (бременност, лактация, кръвоизливи)
  • загуба на желязо от клетките (при хемолиза, чернодробни заболявания)

Концентрацията на желязо в кръвната плазма има подчертан 24-часов ритъм, който трябва да бъде съобразяван, за да се намалят възможностите за неправилна интерпретация. При преобладаващата част от хората има постепенно намаляване на концентрацията на желязото в дневните часове и след това постепенно нарастване през нощта. При отделни индивиди има толкова резки отклонения, че могат да бъдат регистрирани и стойности извън референтните граници. Референтните граници са валидни за кръв, взета сутрин между 6 и 9 часа. При някои хора има обратен ритъм на колебание в стойностите на серумното желязо. При възникване на подозрения за такава особеност се препоръчва повторно изследване през вечерните часове.

Подготовка за изследването: необходимо е 12-часово гладуване през предходната нощ.

Биологичен материал

  • серум;

Вземането на кръв става сутрин между 6 и 9 часа в лежащо положение на изследвания. Използват се игли за еднократна употреба от неръждаема хром-никелова стомана и пластмасови или специално почистени епруветки. Във всеки случай е недопустимо провеждане на изследването с "хемолитичен" серум.

Принцип на изследването

Определянето се извършва или чрез атомноабсорбционна спектрофотометрия, или фотометрично с помощта на батофенантролин, който образува с Fe++ червен цветен комплекс.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари