Изследвания и процедури

Порфобилиноген

На английски език: Porphobilinogen (PBG)

Показание за определяне на порфобилиноген

 • Порфирии

Биологичен материал

 • прясна спонтанно отделена урина;

Принцип на изследването

Порфобилиногенът образува с 4-диметиламинобензалдехид (реактив на Ерлих) неразтворим в хлороформ червен цветен комплекс. Уробилиногенът образува с реактива на Ерлих също червено оцветен кондензационен продукт, който обаче се разтваря в хлороформ. Чрез прибавяне на хлороформ и грижливо разклащане могат да бъдат различени двата цветни продукта.

Референтна стойност

 • отрицателен резултат;

Интерпретация на резултатите

 • Положителна находка има при:
  • остра чернодробна порфирия
 • Отрицателна находка има при:
  • здрави
  • отравяне с олово (при много тежки, остри отравяния може да се появи понякога слабо положителна находка)
  • еритропоетични порфирии
  • хронични чернодробни порфирии
  • вторични копропорфиринурии

Не пропускайте

Коментари