Изследвания и процедури

Порфобилиноген

На английски език: Porphobilinogen (PBG)

Показание за определяне на порфобилиноген

 • Порфирии

Биологичен материал

 • прясна спонтанно отделена урина;

Принцип на изследването

Порфобилиногенът образува с 4-диметиламинобензалдехид (реактив на Ерлих) неразтворим в хлороформ червен цветен комплекс. Уробилиногенът образува с реактива на Ерлих също червено оцветен кондензационен продукт, който обаче се разтваря в хлороформ. Чрез прибавяне на хлороформ и грижливо разклащане могат да бъдат различени двата цветни продукта.

Референтна стойност

 • отрицателен резултат;

Интерпретация на резултатите

 • Положителна находка има при:
  • остра чернодробна порфирия
 • Отрицателна находка има при:
  • здрави
  • отравяне с олово (при много тежки, остри отравяния може да се появи понякога слабо положителна находка)
  • еритропоетични порфирии
  • хронични чернодробни порфирии
  • вторични копропорфиринурии

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари