Изследвания и процедури

Относителна маса на урината

Съдържание

Показания за изследването:

 • бъбречни заболявания
 • изследване на концентрационната способност

Биологичен материал

 • урина; 24-часова сборна урина (диуреза);

Провеждане на изследването:

 • проверява се температурата, при която е калибриран уринометърът (Тк)
 • напълва се съответен мерителен цилиндър с урина, евентуално възникналата пяна. се попива с филтърна хартия
 • измерва се температурата на урината (Ту)
 • внимателно се потапя уринометърът
 • отчита се стойността според долния мениск на съответната скала
 • изчислява се относителната маса: 
N.B. Относителна маса = отчетена стойност + Ту - Тк / 3000

Пример А:

 • Температура на калибриране на уринометъра (Ту): 15 °C.
 • Температура на урината (Ту): 25 °С
 • Отчетена стойност по скалата: 1,025

Относителна маса = 1,025 + 25 - 15 / 3000 = 1,028

Пример Б:

 • Температура на калибриране на уринометъра (Ту): 15 °C.
 • Температура на урината (Ту): 10 °С
 • Отчетена стойност по скалата: 1,025

Относителна маса = 1,025 +  10 - 15 / 3000 = 1,023

Не пропускайте

Коментари