Изследвания и процедури

Относителна маса на урината

Съдържание

Показания за изследването:

 • бъбречни заболявания
 • изследване на концентрационната способност

Биологичен материал

 • урина; 24-часова сборна урина (диуреза);

Провеждане на изследването:

 • проверява се температурата, при която е калибриран уринометърът (Тк)
 • напълва се съответен мерителен цилиндър с урина, евентуално възникналата пяна. се попива с филтърна хартия
 • измерва се температурата на урината (Ту)
 • внимателно се потапя уринометърът
 • отчита се стойността според долния мениск на съответната скала
 • изчислява се относителната маса: 
N.B. Относителна маса = отчетена стойност + Ту - Тк / 3000

Пример А:

 • Температура на калибриране на уринометъра (Ту): 15 °C.
 • Температура на урината (Ту): 25 °С
 • Отчетена стойност по скалата: 1,025

Относителна маса = 1,025 + 25 - 15 / 3000 = 1,028

Пример Б:

 • Температура на калибриране на уринометъра (Ту): 15 °C.
 • Температура на урината (Ту): 10 °С
 • Отчетена стойност по скалата: 1,025

Относителна маса = 1,025 +  10 - 15 / 3000 = 1,023

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари