Изследвания и процедури

Определяне на 11-хидроксикортикостероиди (алдостерон, кортикостерон, хидрокортизон)

На английски език: 11-Hydroxycorticosteroids (aldosterone, corticosterone, hydrocortisone)

Съдържание

  1. Определяне на 11-хидроксикортикостероиди (алдостерон, кортикостерон, хидрокортизон)
  2. Референтни граници и интерпретация на резултатите

Принцип на изследването

  • 11-хидроксикортикостероидите се превръщат с помощта на смес от етанол и сярна киселина в зелено флуоресциращи съединения.

Подготовка за изследване: 12-часово гладуване през предходната нощ.

Биологичен материал

  • хепаринова плазма, 24-часова сборна урина (диуреза);

Поради изразените различия в 24-часовия ритъм на серумната концентрация вземането на кръв се извършва между 6 и 9 часа сутринта. Вземат се 5 - 10 ml кръв със спринцовка, вътрешната повърхност на която е проплакната с хепарин. Кръвта се прехвърля в епруветка, също предварително обработена с хепарин. Отделянето на плазмата от кръвта трябва да стане най-много за половин час. Урината се съхранява по време на периода на събиране в хладилник. За изследване в лабораторията се изпращат 20 ml урина, като грижливо бъде измерено общото количество, и времето на събиране и обемът се означават на придружаваща бележка.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари