Изследвания и процедури

Йонофореза с пилокарпин

Показание за изследването

  • муковисцидоза

С названието йонофореза се означава въвеждането на медикаменти в йонизирана форма с помощта на прав ток в организма. Въведеният по този начин пилокарпин (парасимпатикомиметмчно терциерно амониево съединение) причинява локална хиперемия в кожата, повишаване на потната секреция и промяна в състава на потта (нарастване на концентрацията на електролити). Болните от муковисцидоза отделят пот с повишена концентрация за натриеви и хлоридни йони, а част от болните - и на калиеви йони.

Подготовка за изследването

Кръг филтърна хартня с диаметър 55 mm (например Filtrak 388) се сгъва двукратно с помощта на чиста пинцета и се поставя в чиста епруветка с шлифована запушалка. На аналитична везна се претегля епруветката заедно с филтърната хартия.

Принцип на изследването

Количеството на отделената пот се определя като средната стойност от две измервания с аналитичната везна. В случай че не е отделено или попито върху хартията мирималното количество от 0,1 g, на следващия ден йонофорезата трябва да се повтаря. Разтворените в потта вещества се екстрахират от хартийката с разтвор на пропанол (10 %). След това се определя съдържанието на натрий, евентуално и на хлорид в елюата.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари