Изследвания и процедури

Кортизол

На английски език: Cortisol (hydrocortisone)

Подготовка за изследване

 • 12-часово гладуване през предходната нощ;

Биологичен материал

 • серум без наличие на хемолиза или плазма, взета с хепарин;
N.B. Поради изразените колебания на стойностите в рамките на денонощието (максимум от 6 до 9 часа сутринта, минимум от 22 до 1 часа през нощта) вземането на кръв трябва да бъде извършено от 6 до 9 часа сутринта, още повече че референтните стойности са валидни само за този период от денонощието. За установяване на нарушен 24-часов ритъм при хиперкортицизъм се взема кръв в 8, 16 и 24 часа.

Принцип на изследването

 • Кортизолът се освобождава от връзката си с транскортина и се определя с помощта на имуноензимен или радиоимунологичен тест;

Референтни граници

 • Новородени: 215 - 760 nmol/l
 • Кърмачета: 55 - 420 nmol/l
 • Малки деца: 80 - 440 nmol/l
 • Деца: 110 - 500 nmol/l
 • Възрастни:
  • 1-9 часа: 140 - 500 nmol/l
  • 14 - 16 часа: 80 - 120 nmol/l
  • 21 - 24 часа: до 170 nmol/l

Интерпретация на резултатите

вижте Цел и планиране на проучванията при нарушена функция на надбъбречната кора

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари