Изследвания и процедури

Фактори на съсирването

Съдържание

Показания за изследване на факторите на съсирване:

 • вроден недоимък или нарушение във функцията на фактори на съсирването - най-често при хемофилия А (недоимък на фактор VIII) и хемофилия В (недоимък на фактор IX)
 • при консумативна коагулопатия (в случая тя може да бъде причина за намаляване на концентрацията на фибриногена, протромбина, фактор V, VII, VIII, X и антитромбин III)
 • заместително лечение с активни плазмени фактори - за подбор на съответен препарат с оглед наличния недоимък

Биологичен материал

 • цитратна плазма, бедна на тромбоцити

Принцип на изследването

 • Изследване на тромбопластиновото време при прибавяне на съответна недоимъчна плазма за определяне на:
  • протромбин
  • фактор V
  • фактор VII
 • Изследване на парциалното тромбопластиново време при прибавяне на съответна недоимъчна плазма и съпоставяне с нормална плазма за определяне на:
  • фактор VIII
  • фактор IX
  • фактор X

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари