Изследвания и процедури

Електрофоретично разделяне на серумните белтъци

На английски език: serum protein electrophoresis (SPEP)

Показания за електрофоретично разделяне на серумните белтъци

 • Възпалителни процеси
 • Бъбречни заболявания с протеинурия
 • Предразположение към инфекции
 • Чернодробни заболявания
 • Анемии
 • Малабсорбционни синдроми
 • Ревматични заболявания
 • Злокачествени тумори
 • Заболявания с моноклонални и биклонални повишавания нивото на имуноглобулините (плазмоцитом, макроглобулинемия на Валденстрьом)
 • Изясняване на етиологично неуточнени промени в концентрацията на серумните белтъци
 • Изясняване на причината за увеличената СУЕ

Биологичен материал

 • серум;

Съхраняване:

Стайна температура 3 дни
+4 градуса 1 седмица
-20 градуса 3 месеца

Принцип на изследването

Около 1 – 2 микролитра серум се нанасят върху напоена с буфер (рН = 9.0) целулозоацетатна фолия. Извършва се разделяне на белтъчните фракции в електрично поле. При рН 9.0 всички плазмени белтъци са заредени отрицателно и се движат към анода. Белтъчните фракции се оцветяват с помощта на багрилото амидово черно. Количествена преценка се извършва чрез измерване на интензитета на оцветените ивици на електрофореграмата. Необходимо е също така визуално преценяване на електрофоретичната находка от опитен „оценител“ за откриване на атипични „картини“.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари