Състояния и заболявания

Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)

Съдържание

  1. Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)
  2. Клинична картина, диагноза и лечение

Придобити тромбоцитопатии

  • Вследствие припокриването на тромбоцитната повърхност от моноклонални IgA и IgM (плазмоцитом, М. Waldenstroem)
  • Вследствие припокриване на тромбоцитната повърхност с Dextran (лечение с Dextran)
  • Терапия с инхибитори на тромбоцитната агрегация: ацетизалът (ASS) инхибира обмяната на арахидоновата киселина (посредством необратима инхибиция на фосфолипазата, циклооксигеназата и тромбоксановата синтеза)
  • Функционално увредени тромбоцити вследствие действието на уремични отрови
  • Функционално негодни тромбоцити при есенциална тромбоцитемия

Вродени тромбоцитопатии (редки автозомно унаследявани заболявания)

Диагноза Тромбоцитни дефекти
Тромбастения на Glanzmann Липса или понижено съдържание на гликопротеина IIb / IIIa в клетъчната мембрана (липса на залавно място за фибриногена)

Гигантоклетъчна тромбоцитопатия

1. Синдром на Bernard - Soulier

2. Синдром на May - Hegglin

Липса или недостиг на гликопротеина Is / Ib в клетъчната мембрана (липса на залавно място за фактора на Willebrand)
Storage pool disease (болест на запасните депа) APT- / ADP-недоимък в запасните гранули на тромбоцитите
Aspirin like defect (дефект като при лечение с ацетизал - антиагрегант) Недостиг на циклооксигеназата

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари