Състояния и заболявания

Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)

Съдържание

  1. Нарушения във функцията на тромбоцитите (тромбоцитопатии)
  2. Клинична картина, диагноза и лечение

Придобити тромбоцитопатии

  • Вследствие припокриването на тромбоцитната повърхност от моноклонални IgA и IgM (плазмоцитом, М. Waldenstroem)
  • Вследствие припокриване на тромбоцитната повърхност с Dextran (лечение с Dextran)
  • Терапия с инхибитори на тромбоцитната агрегация: ацетизалът (ASS) инхибира обмяната на арахидоновата киселина (посредством необратима инхибиция на фосфолипазата, циклооксигеназата и тромбоксановата синтеза)
  • Функционално увредени тромбоцити вследствие действието на уремични отрови
  • Функционално негодни тромбоцити при есенциална тромбоцитемия

Вродени тромбоцитопатии (редки автозомно унаследявани заболявания)

Диагноза Тромбоцитни дефекти
Тромбастения на Glanzmann Липса или понижено съдържание на гликопротеина IIb / IIIa в клетъчната мембрана (липса на залавно място за фибриногена)

Гигантоклетъчна тромбоцитопатия

1. Синдром на Bernard - Soulier

2. Синдром на May - Hegglin

Липса или недостиг на гликопротеина Is / Ib в клетъчната мембрана (липса на залавно място за фактора на Willebrand)
Storage pool disease (болест на запасните депа) APT- / ADP-недоимък в запасните гранули на тромбоцитите
Aspirin like defect (дефект като при лечение с ацетизал - антиагрегант) Недостиг на циклооксигеназата

Не пропускайте

Коментари