Изследвания и процедури

Електрофоретично разделяне на липопротеините

Принцип на електрофоретичното разделяне на липопротеините

При използване на буферен разтвор с алкално рН липопротеините се придвижват в електрично поле към анода. Хиломикроните практически остават на стартова линия, докато останалите липопротеини се разделят, като се преместват с бета-, пребета- и алфафракциите. След разделяне и оцветяване на фракциите се извършва визуална преценка на ферограмата. Сравнява се находката, като величината на отделните фракции се съпоставя с тази на разделен едновременно "нормален" серум.

Липопротеиновата електрофореза е качествено изследване, което най-често не е необходимо за определяне на типа хиперлипопротеинемия. Показано е извършването на електрофореза на липопротеини само при съмнение за налична хиперлипопротеинемия от II тип. За да се направи надеждна преценка, резултатите от електрофорезата трябва да се съпоставят с резултатите от двукратно изследване на общия холестерол и триглицеридите през двуседмичен интервал, както и с данните от анамнезата и евентуално проведеното диетично или медикаментозно лечение.

Референтни стойности

Интензитетът на алфа-, пребета- и бета-фракциите на липопротеинограмата в нормолипемичен серум се отнася както 2:1:3.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари